Lundin Sveijer Utvärderingar AB

UTV5 - kvalitetsarbete i skolan

Sveriges mest använda utvärderingssystem för skola

Lärare och elever utvärderar och får omedelbar återkoppling - skolledningen får en samlad bild av kvalitetsarbetet

UTV5

Cogit - vi utvecklar er IT

IT-chef/CIO | IT-konsult | Utvecklare

I över 10 år har vi hjälpt kunder att utveckla sina interna och externa system. Vi är inriktade på Microsoft .Net, C# och MS SQL.

Cogit

Quiculum - skolans digitala hjärta

Vi samlar skolans behov i ett system.

Quiculum är en plattform för såväl elev- och personaladministration som schemaläggning, samarbete, lärande och kommunikation.

Quiculum